Salarisadministratie

Voor veel ondernemers is het zelf verwerken van loon- en salarisgegevens en het periodiek produceren van salarisafrekeningen synoniem aan zorg, hoge kosten en hoofdbrekens. Gelet op de alsmaar toenemende complexiteit nemen wij u desgewenst alles uit handen en verzorgen we de gehele salarisadministratie van A tot Z. Wij richten de administratie zodanig in dat rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en dat er wordt voldaan aan alle wettelijke eisen en normen. Zo verzorgen wij:

  • salarisstroken per werknemer
  • pro-forma loonberekeningen
  • berekening en controle van aanslagen, sociale lasten en loonbelasting
  • aangifte loonheffing
  • verwerken van aanpassingen volgens CAO
  • verstrekken van journaalposten, jaaropgaven en loonkostenoverzichten
  • begeleiding bij controles van de belastingdienst
  • periodieke opgaven aan pensioenfondsen
  • begeleiden bij ontslagprocedures
  • opstellen van arbeidsovereenkomsten

Onze loonadministrateurs staan rechtstreeks en persoonlijk met u in contact en bieden maatwerk, brede service en persoonlijk advies. Wij verzorgen uw salarisadministratie in een online software Nmbrs pakket.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?