Verlies van digitale administratie, wat nu?

Verlies van digitale administratie, wat nu?

De rechter heeft onlangs nog eens bevestigd dat het verlies van digitale administratie, bijvoorbeeld door een computercrash of brand, voor uw rekening komt. De meeste ondernemingen leggen tegenwoordig hun administratie geheel of gedeeltelijk digitaal vast. Dit zal in...
Aanslag en boete opgelegd na ontbinding V.O.F.

Aanslag en boete opgelegd na ontbinding V.O.F.

Door het opleggen van een belastingaanslag wordt een ontstane belastingschuld vastgesteld. Deze betekenis verliest een belastingaanslag niet door het overlijden van de persoon aan wie de aanslag is opgelegd of door het ophouden te bestaan van een niet-natuurlijke...
Verliesverrekening

Verliesverrekening

In box 1 van de inkomstenbelasting worden de inkomsten uit werk en woning progressief belast. De inkomsten uit werk en woning omvatten de winst uit onderneming, de inkomsten uit dienstbetrekking, het resultaat uit werkzaamheden en de inkomsten uit de eigen woning. Een...
Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 vastgesteld. Het bedrag per maand bedraagt voor een werknemer van 22 jaar of ouder € 1.578,00. Het minimumloon per week bedraagt voor deze categorie €...
Nieuw regeerakkoord: aangekondigde maatregelen voor ondernemers

Nieuw regeerakkoord: aangekondigde maatregelen voor ondernemers

Vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen De belangrijkste veranderingen voor vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen, zoals bv’s, nv’s, coöperaties, bepaalde stichtingen en verenigingen zijn als volgt: De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan vanaf...