Belastingadviesbureau van de Vijfeijke en Kantoor van Limpt Bedrijven hebben enkele wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei in werking is getreden. In dit bericht willen wij u graag kort informeren over de belangrijkste wijzigingen en hoe wij omgaan met uw gegevens.

In het kader van de nieuwe wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) veranderen er voor zowel u als klant en voor ons als Verwerker van uw gegevens een aantal zaken. Wij willen transparant zijn over de persoonlijke gegevens die wij van u als klant opvragen en beheren om onze diensten te verlenen en uit te breiden. Hoe wij deze gegevens verzamelen en hoe deze worden gebruikt, is te lezen in ons aangepaste privacy beleid.

Het belangrijkste wat u moet weten:

• Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor onze dienstverlening en om relevant nieuws, updates en marketingacties met u te delen.
• Wij hebben adequate beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals encryptie en beveiligde databases.
• Bij het verwerken van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van de diensten van onze leveranciers (‘verwerkers’). Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
• U heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen. U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar: info@vijfeijke.nl

Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving zullen al onze zakelijke klanten in de komende periode, zo veel mogelijk elektronisch, bericht ontvangen met daarin de Verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst dient ondertekend retour in ons bezit te zijn alvorens wij uw werkzaamheden kunnen starten. Wij zouden graag uw begrip willen vragen voor deze maatregel die de AVG met zich meebrengt.

Als u vragen hebt over uw privacy of ons privacy beleid, kunt u deze sturen naar info@vijfeijke.nl