Het tarief, waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten in de hoogste inkomensschijf (belastbaar inkomen in 2021 meer dan € 68.507) wordt verrekend in de inkomstenbelasting, bedraagt in 2021 43%. In 2022 gaat dit tarief naar 40%. Het voordeel van deze faciliteiten loopt daardoor terug.

Het gaat om de volgende faciliteiten:

  • De zelfstandigenaftrek;
  • De aftrek speur- en ontwikkelingswerk;
  • De meewerkaftrek;
  • De startersaftrek arbeidsongeschikten;
  • De stakingsaftrek;
  • De mkb-winstvrijstelling.