Er zijn enkele goedkeuringen in het besluit noodmaatregelen coronacrisis toegevoegd/aangepast. Sommige daarvan zijn specifiek voor bepaalde sectoren, maar er zijn ook enkele maatregelen aangekondigd die voor veel ondernemers van belang kunnen zijn, zoals:

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling.
De vrije ruimte in de werkkostenregeling van de loonbelasting wordt voor 2021 toch weer vastgesteld op 3% (over een loonsom tot € 400.000). 

Verlaging gebruikelijk loon 2021 voor de aandeelhouder.
Als de omzet van uw onderneming in 2021 tenminste 30% lager is dan de omzet van 2019, wordt het gebruikelijk loon voor u naar rato verlaagd.
Uw salaris kan in dat geval ook zo dalen onder het voorgeschreven bedrag van € 47.000.
Voor 2020 gold een zelfde regeling, eveneens vergelijkend met de omzet van 2019 maar was het voorgeschreven bedrag nog € 46.000.

Urencriterium voor de ondernemers in de inkomstenbelasting.
Voor het eerste half jaar 2021 worden alle ondernemers geacht 24 uur per week aan hun onderneming te besteden.
Daarmee zijn 624 van de 1225 vereiste uren al “ingevuld” waarmee een ondernemer in aanmerking kan komen voor de zelfstandigenaftrek, de meewerk en de fiscale oudedagsreserve.

Belastingvrijstelling TVL.
De TVL, tegemoetkoming vaste lasten (formeel: de regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19) blijft ook in 2021 vrijgesteld van inkomsten en vennootschapsbelasting.

Voor nadere vragen kunt u terecht bij uw relatiebeheerder, de heer Rob Gerlings of de heer Eric van Erve.