In mijn vorige blog over QRM heb ik er al wat over verteld, maar goede processen kunnen alleen tot leven komen als de mensen, die er mee moeten werken, ze op de juiste manier gebruiken. In het strategiekaartenmodel van Kaplan & Norton heet dit het leer- en groeiperspectief.

Hierin worden vragen beantwoord als:

  1. Hebben de juiste mensen de juiste vaardigheden? Dit noemen we het Menselijk kapitaal
  2. Is mijn manier van aansturen goed ingericht. Krijg ik zaken die ik van mijn personeel verlang gedaan ? Dit noemen we het Organisatiekapitaal
  3. Beschik ik over de benodigde informatie systemen om succes en falen vast te kunnen stellen ? Dit noemen we het Informatiekapitaal

Als een bedrijf vanuit het leer- en groeiperspectief onvoldoende is ingericht, dan kan het vaak de doelstellingen binnen de andere perspectieven niet blijvend bereiken. Interne processen, die in beginsel kloppen, worden dan papieren tijgers in een bedrijf. Iedereen heeft het dan ineens druk met “de waan van de dag” en het oplossen van problemen “die eigenlijk niet zouden moeten voorkomen”.

Uw rol bestaat dan uit werken “in” uw bedrijf, en niet uit werken “aan” uw bedrijf.

Ad 1.    Menselijk kapitaal
Het beschikbare menselijk kapitaal geeft aan welke capaciteiten, talenten en kennis er bij het personeel beschikbaar zijn. Het gaat daarbij om kennis, die essentieel is voor het slagen van de strategie.

Ad.2.    Organisatiekapitaal
Het organisatiekapitaal van een bedrijf is de mate waarin, een bedrijf is staat is om richting en daadkracht te geven aan alle veranderingen in een bedrijf. Het organisatiekapitaal bepaalt in grote mate in hoeverre een bedrijf in staat is om de gekozen strategie ook daadwerkelijk tot een succes te maken. Organisatiekapitaal bestaat uit vier componenten:
1. Cultuur
2. Leiderschap
3. Afstemmen van doelen en beloning op de strategie (op alle organisatieniveaus)
4. Samenwerking en kennisdeling

Ad.3.    Informatiekapitaal
Het informatiekapitaal vormt de grondstof voor het creëren van waarde voor een organisatie. Informatiekapitaal bestaat uit:
1. Systemen
2. Databases
3. Bibliotheken
4. Netwerken
Het informatiekapitaal heeft allen nut, als de informatie gebruikt wordt in de context van de strategie