Hoe om te gaan met cryptovaluta?

Cryptovaluta zijn al langere tijd “hot”. Het kopen en bezitten hiervan heeft uiteraard ook fiscale gevolgen. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft onlangs enkele vragen hierover beantwoord. Wat kunt u hiervan opsteken?

Populair
De koers van cryptovaluta, zoals de bitcoin, ethereum en litecoin is de laatste tijd dusdanig gestegen dat steeds meer particulieren en ondernemers hierin investeren, ondanks het feit dat het risico zeer fors is. De koers heeft al een aantal keren een flinke val gemaakt. Door de toegenomen populariteit is de vraag hoe hier fiscaal mee moet worden omgegaan. De staatssecretaris heeft onlangs een aantal vragen beantwoord.

Privebezitting

Box3
Als u privé cryptovaluta bezit, dan vallen deze in beginsel onder de heffing in box 3. U betaalt dan vermogensrendementsheffing over de waarden van de munten per 1 januari van het onderhavige jaar. Let op: alleen als u een onderneming op dit gebied drijft, zoals een mining company of als zeer actieve handelaar met vakkennis, kan dit bezit in box 1 vallen, dit zal voor u als belegger niet spelen.

Waarde op 1 januari
De vervolgvraag is dan voor welke waarde u deze munten in uw belastingaangifte moet opnemen. Uitgangspunt hierbij is de waarde in het economisch verkeer. Verschillende platforms hanteren echter verschillende wisselkoersen. Welke is dan de juiste? De staatssecretaris heeft hierop geantwoord dat u uit mag gaan van de wisselkoers per 1 januari die geldt voor het door u gebruikte omwisselplatform.

Omzet voor de BV

Betalen met bitcoins
Ook uw BV kan te maken krijgen met cryptovaluta. Bijvoorbeeld als een klant zijn rekening in bitcoins wil afrekenen. Hoe moet u daar dan mee omgaan?

Valutaresultaat
Bij de BV moeten de ontvangen bitcoins zowel voor de winstbepaling (omzet) als de btw-berekening worden omgerekend naar euro’s. Hierdoor kan er een valutaresultaat ontstaan doordat de koers van de bitcoins is gewijzigd tussen het moment van factureren en het moment van betalen.

Bezitting voor uw BV

Aankoop door de BV
Daarnaast kunt u uw cryptovaluta natuurlijk ook via uw BV hebben aangekocht. Het bezit hiervan moet worden opgenomen op de balans. Deze valuta vallen onder de vlottende activa. De waardering moet plaatsvinden op basis van de historische kostprijs (wat de BV er ook voor betaald heeft) of de lagere marktwaarde.

Geen directe winstneming
Dit betekent dat als de cryptovaluta in waarde stijgen, u niet direct deze winst in aanmerking hoeft te nemen. Pas als de BV de cryptovaluta verkoopt, ontstaat er daadwerkelijk een fiscale winst. Hierover moet de BV vennootschapsbelasting betalen.

Keuze

Wat is wijsheid
Als DGA heeft u natuurlijk de keuze. Koopt u cryptovaluta aan via uw BV of privé? Deze keuze wordt met name beïnvloed door het verwachte rendement. Als u denkt dat de koers flink gaat stijgen, dan is een privéaankoop aan te raden. De gerealiseerde koerswinst blijft namelijk in box 3 onbelast. Bij de BV zou de koerswinst wel worden belast. De keerzijde hiervan is echter dat een eventueel verlies ook aftrekbaar is. Dit laatste kan een reden zijn om cryptovaluta toch in uw BV onder te brengen.