Wat mag u als werkgever wel vragen aan zieke werknemers en wat zeker niet?

Het blijkt dat de meeste werkgevers niet precies weten wat ze aan zieke werknemers mogen/moeten vragen op het moment dat een werknemer zich ziek meldt.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft dit in de beleidsregels “de zieke werknemer” vastgelegd. De AP bewaakt in dit geval de privacy van werknemers in Nederland. De AP is bevoegd om boetes op te leggen aan werkgevers die op kunnen lopen tot een geldbedrag van maximaal € 810.000 of 10% van de omzet. Voorkom dus dat een werknemer gaat klagen bij de AP!

Wat de werkgever wel mag:

 • Vragen naar de vermoedelijke duur van het verzuim;
 • Vragen naar (verpleeg)adres en telefoonnummer waar de werknemer bereikbaar is;
 • Vragen of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
 • Vragen of de ziekte verband houdt met een verkeersongeval (dit in verband met het mogelijk kunnen verhalen van schade op een derde);
 • Vragen of werknemer onder een vangnetbepaling van de Ziektewet valt (niet gevraagd mag worden naar welke vangnetbepaling);
 • Vragen of de werknemer lopende afspraken heeft en welke werkzaamheden overgedragen dienen te worden;
 • Gegevens vastleggen die zijn ontvangen van de arbodienst;
 • Gegevens vastleggen met betrekking tot de duur en  frequentie van het verzuim van de werknemer i.v.m. de loondoorbetalingsplicht en het op kunnen maken van verzuimstatistieken.

Wat niet mag:

 • Vragen naar de aard van de ziekte of klachten van de werknemer (een werknemer mag dit overigens uit vrije wil wel aan u als werkgever mededelen);
 • Vastleggen van welke medische term dan ook (dus geen aantekeningen in dossiers maken over de aard van de klachten, zelfs al gaat het alleen maar om een simpel griepje);
 • Vragen aan de werknemer wat hij eventueel nog wel zou kunnen c.q. vragen naar de mate van arbeidsongeschiktheid;
 • Vragen naar afspraken met artsen of therapeuten;
 • Vragen naar behandelingen door artsen of naar soorten therapieën;
 • Vragen naar problemen die in de privésfeer liggen.

De conclusie mag duidelijk zijn:

Als werkgever mag je niet veel meer vragen aan de werknemer wanneer hij/zij belt om zich ziek te melden.

Advies is dan ook om de werknemer z.s.m. naar de bedrijfsarts te sturen. De bedrijfsarts geeft een terugkoppeling van het bezoek van de werknemer en naar aanleiding daarvan kan gekeken gaan worden of een werknemer bijvoorbeeld deels zijn werk kan/mag gaan hervatten.